Hemp has been grown in Ukraine for centuries.

Конопля вирощується в Україні впродовж багатьох
століть - є традиційною культурою.

 
Index

Contact:
Контакт

Links
Звязки

 

 

 

 

 

  

This web site is for the promotion of research, selection, production, processing and marketing of hemp grain, seed and fibre in Ukraine and of Ukrainian hemp grain, seed and fibre internationally.

  Цей веб-сайт створений для заохочення наукових досліджень, селекції, виробництва, переробки та збуту зерна, насіння і волокна конопель в Україні та українського зерна, насіння і волокна конопель на міжнародному рівні.

  

  

  

  

Last updated September 20, 2019 by Becquet Enterprises